Kuwait Open 2014 Highlights: Ruwen Filus vs Vitaly Lyevshyn 卓球動画